Hopp direkte til innhold

Program 2015

 

Fast eiendom

Arbeidsrett

Forsvarerkurs

Familie, arv og skifte

Selskapsrett

Aktuelle temaer 1

Aktuelle temaer 2

Aktuelle temaer 3

Aktuelle temaer 4

  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle

Torsdag 28. mai

Del 1

10:00

Fallgruver ved inngåelse og opphør av næringsleieavtaler

Fulltegnet

Nyheter i rettsutviklingen - Norge

Fulltegnet

Start kl. 09.15.

Oppdatering av rettspraksis i strafferett og straffeprosess

Fulltegnet

Grensen mellom formuerettslige avtaler og avtaler om fremtidig skifte

Fulltegnet

Advokatens verktøykasse ved bistand til klientbedrifter i økonomiske vanskeligheter

Fulltegnet

Skatterett i et nøtteskall

Fulltegnet

Erstatningsansvar for rene formuesskader

Fulltegnet

Hvitvasking og korrupsjon - prevensjon og reparasjon

Fulltegnet

Common Draftsman / kontraktsoppmann

Fulltegnet

11:45

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

12:45

Skatt og avgift på næringseiendom

Fulltegnet

Nyheter i rettsutviklingen - EØS. Utvikling av antidiskrimineringsregler

Fulltegnet

Oppdatering fortsetter. / Etiske utfordringer

Fulltegnet

Skjevdeling i ekteskapsloven § 59

Fulltegnet

Grunntrekk og utviklingslinjer i norsk stiftelsesrett

Fulltegnet

Mellommannsavtaler i et nøtteskall

Fulltegnet

Strategi for gjennomføring av saksforberedelse og hovedforhandling i sivile saker

Fulltegnet

Vesentlige endringer i inngåtte kontrakter

Offentlige anskaffelser

Fulltegnet

Usaklig forskjellsbehandling i forvaltningsretten

Fulltegnet

14:30

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15:00

Det offentliges kjøp og salg av eiendom. Det offentlige som leietaker.

Fulltegnet

Nedbemanning med vekt på utvelgelse

(Parallell-tema 1 under arbeidsrett)

Fulltegnet

Oppdatering på EMK / EMD / Rettspraksis

Fulltegnet

Etteroppgjøret ved ugyldige disposisjoner i arveretten. Særeiepåbud.

Fulltegnet

Lojalitet i selskapsforhold - særlig om styremedlemmers og aksjonærenes lojalitetsplikt

Fulltegnet

Ulike former for sikkerhetsstillelse i et nøtteskall

Fulltegnet

Tariffhopping - utfordringer og muligheter

(Parallell-tema 2 under arbeidsrett)

Fulltegnet

Avvisningsreglene i offentlige anskaffelser

Fulltegnet

Case - Tvist om bonus / incentivordning

(Parallell-tema 3 under arbeidsrett)

Fulltegnet

16:45

Advokatfesten. Fest ved fjorden, Onda, Aker Brygge. Velges i påmeldingsskjemaet. Skal du bare melde deg på festen kan du klikke her

Fredag 29. mai

Del 4

09:00

Kombinerte sameier, sammenslåing av eierseksjonssameier, overgang fra borettslag til eierseksjonssameie

Overgang fra borettslag til eierseksjonssameie - sammenslåing av eierseksjonssameier – kombinerte sameier, utfordringer og muligheter

Fulltegnet

Virksomhetsoverdragelse

Fulltegnet

Sakkyndig arbeid i retten

Fulltegnet

Offentlig dødsboskifte

Fulltegnet

Utdeling og kreditt i konsernforhold - en oversikt

Et spørsmål om høyre eller venstre bukselomme?

Fulltegnet

Pensjoner i et nøtteskall

Fulltegnet

Anbuds- og prosjektsamarbeid – når rammes det av konkurranseloven?

Offentlig anskaffelse og konkurranserett/EØS

Fulltegnet

Moderne kontraktsklausuler - håndtering i norsk rett

Fulltegnet

EØS-retten. Klage til ESA. Foreleggelse til EFTA-domstolen

Fulltegnet

10:45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11:30

Tomtefeste - bare kaos?

Fulltegnet

Arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsoppgaver. Oppsigelse p.g.a. mangelfulle arbeidsytelser

Fulltegnet

NB! Slutt kl. 13.30.

Fornærmedes rettigheter kontra tiltaltes

Fulltegnet

Samboeravtaler og testamenter

Fulltegnet

Hvilken selskapsform skal velges? Noen praktiske råd

Fulltegnet

Advokaters ABC til merverdiavgift

Fulltegnet

Compliance

Organisering av en hensiktsmessig compliance struktur og implementering av et effektivt compliance program

Fulltegnet

Forurensning

– fra kontraktsregulering til pålegg om rydding

Fulltegnet

Prosedyreteknikk

Fulltegnet

13:15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

Tøm ditt program

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på