Hopp direkte til innhold

Program 2014

 

Fast eiendom

Arbeidsrett

Forsvarerkurs

Familie, arv og skifte

Selskapsrett

Aktuelle temaer 1

Aktuelle temaer 2

Aktuelle temaer 3

Aktuelle temaer 4

  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle

Torsdag 22. mai

Del 1

10:00

Utleie av bolig i og utenfor næring

Nyheter i rettsutviklingen, rettspraksis og lov/forskriftsendringer, arbeidsrett – Norge (Start kl. 09.15)

Oppdatering i rettspraksis - strafferett og straffeprosess

Eierforhold og skjevdeling - noen vanskelige punkter

Begrensninger på kjøp av aksjer

Konsernrett for dummies

- Ti praktiske utfordringer

M&A anti-korrupsjons due diligence

Voldgift - når bør dette velges, og hvordan utforme voldgiftsklausuler?

Fritt skjønn - slutt på kommunenes hjemme alene-fest?

11:45

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

13:00

Tvangsfullbyrdelse. Husleie, eierseksjon, borettslag.

Hva er sosial dumping? Omplassering av ansatte (NB - to temaer)

Oppdatering i rettspraksis forts. Aktuelle etiske problemstillinger for strafferettsadvokater (NB - to temaer)

Gjensidige testamenter

Aksjelovsrevisjonen – større ansvar for styret?

Pensjoner i et nøtteskall

Fulltegnet

Kontraktsrett/ transaksjonsjuss

– «Locked box vs closing balance sheet» ved oppgjør av kjøpesummen

Utfylling av kontrakter

Fulltegnet

Interessekonflikter i advokatvirksomhet

14:45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15:15

Boligutvikling i storbyer

Internasjonale arbeidsavtaler - spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg

Avvikling av lagrettesaker, bevisavskjæring, nyere rettspraksis knyttet til bevis og bevisføring.

NOU - med utkast til ny arvelov

Omdanning av næringsvirksomhet

De første rettssakene – råd og tips

Tariffavtalers rettslige vern

Case – konkurranseklausul

Få plasser igjen

Markedsføringslovens § 22 – avtalelovens § 36s ukjente lillebror?

Advokatfesten. Fest ved fjorden, Onda, Aker Brygge. Velges i påmeldingsskjemaet. Skal du bare melde deg på festen kan du klikke her

Fredag 23. mai

Del 4

09:00

Merverdiavgift og fast eiendom

Nyheter i rettsutviklingen EU/EØS. Ny skipsarbeidslov (NB - to temaer)

Etterforskning med provokasjonstilsnitt

Vergemålsreformen med erfaringer så langt

Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

– Er det enkleste alltid det beste?

EU/EØS-rett i et nøtteskall

Det offentliges erstatningsansvar for ugyldige vedtak – et objektivt eller subjektivt ansvar eller noe midt i mellom?

Norske høyrisiko foretaksobligasjoner

Tiltak på eksisterende bygg

Få plasser igjen

10:45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11:30

Tinglysing i grunnboken – gode råd og advarsler

Fulltegnet

Arbeidsmiljølovens § 16-2, omfang og varighet. EMK og arbeidsrett. (NB - to temaer)

Foretaksstraff - "kan-skjønnet" som grunnlag for frifinnelse

Avtaler om arv

Oppkjøpsfinansiering

IT-kontrakter i praksis

Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Skjult markedsføring

Utviklingstrekk og rettspraksis i saker om fast bosted og samvær etter barneloven

13:15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

Tøm ditt program

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på