Hopp direkte til innhold

Program 2015

 

Fast eiendom

Arbeidsrett

Forsvarerkurs

Familie, arv og skifte

Selskapsrett

Aktuelle temaer 1

Aktuelle temaer 2

Aktuelle temaer 3

Aktuelle temaer 4

  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle

Torsdag 28. mai

Del 1

10:00

Fallgruver ved inngåelse og opphør av næringsleieavtaler

Nyheter i rettsutviklingen - Norge

Start kl. 09.15.

Oppdatering av rettspraksis i strafferett og straffeprosess

Grensen mellom formuerettslige avtaler og avtaler om fremtidig skifte

Advokatens verktøykasse ved bistand til klientbedrifter i økonomiske vanskeligheter

Skatterett i et nøtteskall

Erstatningsansvar for rene formuesskader

Hvitvasking og korrupsjon - prevensjon og reparasjon

Common Draftsman / kontraktsoppmann

11:45

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

12:45

Skatt og avgift på næringseiendom

Nyheter i rettsutviklingen - EØS. Utvikling av antidiskrimineringsregler

Oppdatering fortsetter. / Etiske utfordringer

Skjevdeling i ekteskapsloven § 59

Grunntrekk og utviklingslinjer i norsk stiftelsesrett

Mellommannsavtaler i et nøtteskall

Strategi for gjennomføring av saksforberedelse og hovedforhandling i sivile saker

Vesentlige endringer i inngåtte kontrakter

Offentlige anskaffelser

Usaklig forskjellsbehandling i forvaltningsretten

14:30

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15:00

Det offentliges kjøp og salg av eiendom. Det offentlige som leietaker.

Nedbemanning med vekt på utvelgelse

(Parallell-tema 1 under arbeidsrett)

Oppdatering på EMK / EMD / Rettspraksis

Etteroppgjøret ved ugyldige disposisjoner i arveretten. Særeiepåbud.

Lojalitet i selskapsforhold - særlig om styremedlemmers og aksjonærenes lojalitetsplikt

Ulike former for sikkerhetsstillelse i et nøtteskall

Tariffhopping - utfordringer og muligheter

(Parallell-tema 2 under arbeidsrett)

Avvisningsreglene i offentlige anskaffelser

Case - Tvist om bonus / incentivordning

(Parallell-tema 3 under arbeidsrett)

16:45

Advokatfesten. Fest ved fjorden, Onda, Aker Brygge. Velges i påmeldingsskjemaet. Skal du bare melde deg på festen kan du klikke her

Fredag 29. mai

Del 4

09:00

Kombinerte sameier, sammenslåing av eierseksjonssameier, overgang fra borettslag til eierseksjonssameie

Overgang fra borettslag til eierseksjonssameie - sammenslåing av eierseksjonssameier – kombinerte sameier, utfordringer og muligheter

Virksomhetsoverdragelse

Sakkyndig arbeid i retten

Offentlig dødsboskifte

Utdeling og kreditt i konsernforhold - en oversikt.

Et spørsmål om høyre eller venstre bukselomme?

Pensjoner i et nøtteskall

Anbuds- og prosjektsamarbeid – når rammes det av konkurranseloven?

Offentlig anskaffelse og konkurranserett/EØS

Moderne kontraktsklausuler - håndtering i norsk rett

EØS-retten. Klage til ESA. Foreleggelse til EFTA-domstolen

10:45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11:30

Tomtefeste - bare kaos?

Arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsoppgaver. Oppsigelse p.g.a. mangelfulle arbeidsytelser

NB! Slutt kl. 13.30.

Fornærmedes rettigheter kontra tiltaltes

Samboeravtaler og testamenter

Hvilken selskapsform skal velges? Noen praktiske råd

Advokaters ABC til merverdiavgift

Compliance

Organisering av en hensiktsmessig compliance struktur og implementering av et effektivt compliance program

Forurensning

– fra kontraktsregulering til pålegg om rydding

Prosedyreteknikk

13:15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

Tøm ditt program

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på