Hopp direkte til innhold

Program 2015

 

Fast eiendom

Arbeidsrett

Forsvarerkurs

Familie, arv og skifte

Selskapsrett

Aktuelle temaer 1

Aktuelle temaer 2

Aktuelle temaer 3

Aktuelle temaer 4

  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle

Torsdag 28. mai

Del 1

10:00

Fallgruver ved inngåelse og opphør av næringsleieavtaler

Nyheter i rettsutviklingen - Norge

Start kl. 09.15.

Oppdatering av rettspraksis i strafferett og straffeprosess

Grensen mellom formuerettslige avtaler og avtaler om fremtidig skifte

Advokatens verktøykasse ved bistand til klientbedrifter i økonomiske vanskeligheter

Skatterett i et nøtteskall

Erstatningsansvar for rene formuesskader

Hvitvasking og korrupsjon - prevensjon og reparasjon

Common Draftsman / kontraktsoppmann

11:45

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

12:45

Skatt og avgift på næringseiendom

Nyheter i rettsutviklingen - EØS. Utvikling av antidiskrimineringsregler

Oppdatering fortsetter. / Etiske utfordringer

Skjevdeling i ekteskapsloven § 59

Grunntrekk og utviklingslinjer i norsk stiftelsesrett

Mellommannsavtaler i et nøtteskall

Strategi for gjennomføring av saksforberedelse og hovedforhandling i sivile saker

Vesentlige endringer i inngåtte kontrakter

Offentlige anskaffelser

Usaklig forskjellsbehandling i forvaltningsretten

14:30

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15:00

Det offentliges kjøp og salg av eiendom. Det offentlige som leietaker.

Nedbemanning med vekt på utvelgelse

(Parallell-tema 1 under arbeidsrett)

Oppdatering på EMK / EMD / Rettspraksis

Etteroppgjøret ved ugyldige disposisjoner i arveretten. Særeiepåbud.

Lojalitet i selskapsforhold - særlig om styremedlemmers og aksjonærenes lojalitetsplikt

Ulike former for sikkerhetsstillelse i et nøtteskall

Tariffhopping - utfordringer og muligheter

(Parallell-tema 2 under arbeidsrett)

Avvisningsreglene i offentlige anskaffelser

Case - Tvist om bonus / incentivordning

(Parallell-tema 3 under arbeidsrett)

16:45

Advokatfesten. Fest ved fjorden, Onda, Aker Brygge. Velges i påmeldingsskjemaet. Skal du bare melde deg på festen kan du klikke her

Fredag 29. mai

Del 4

09:00

Kombinerte sameier, sammenslåing av eierseksjonssameier, overgang fra borettslag til eierseksjonssameie

Overgang fra borettslag til eierseksjonssameie - sammenslåing av eierseksjonssameier – kombinerte sameier, utfordringer og muligheter

Virksomhetsoverdragelse

Sakkyndig arbeid i retten

Offentlig dødsboskifte

Utdeling og kreditt i konsernforhold. En oversikt.

Et spørsmål om høyre eller venstre bukselomme?

Pensjoner i et nøtteskall

Anbuds- og prosjektsamarbeid – når rammes det av konkurranseloven?

Offentlig anskaffelse og konkurranserett/EØS

Moderne kontraktsklausuler - håndtering i norsk rett

Internasjonal EØS-rett

10:45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11:30

Tomtefeste - bare kaos?

Arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsoppgaver / Oppsigelse p.g.a. mangelfulle arbeidsytelser

NB! Slutt kl. 13.30.

Fornærmedes rettigheter kontra tiltaltes

Samboeravtaler og testamenter

Hvilken selskapsform skal velges? Noen praktiske råd

Moms? - er ikke det bare 25 % av vederlaget, da?

Compliance

Organisering av en hensiktsmessig compliance struktur og implementering av et effektivt compliance program

Forurensning

– fra kontraktsregulering til pålegg om rydding

Prosedyreteknikk

13:15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

Tøm ditt program

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på