Program 2020

  Næringseiendom Arbeidsrett Forsvarerkurs Familie, arv og skifte Selskapsrett Aktuelle temaer 1 Aktuelle temaer 2 Aktuelle temaer 3 Aktuelle temaer 4
  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle
Torsdag 28. mai

09.30

Åpning i foajeen Oslo Kongressenter Folkets Hus

Del 1

10.00

Hvitvasking og fast eiendom – er norske rapporteringspliktige naive?

Nyheter i rettsutviklingen – Norge. NB! Kursoppstart kl. 09.15

NB! Åpning for arbeidsretten i foajeen kl. 08.30

Oppdatering - rettspraksis innen økokrimsaker

Ny lov om arv og dødsboskifte – hva er de viktigste endringene?

Bruk av aksjeklasser i norske aksjeselskaper

Den nye lovfestede omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2

Aktiv saksstyring i praksis - hvordan utnytte tvistelovens verktøy?

Tolkning og praktisering av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav

Personopplysninger på avveie

11.45

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

12.45

Hva skiller offentlig eiendomsinvestering fra privat - særlige rettslige utfordringer?

Dypdykk i Telenor-dommen. Nyheter i rettsutviklingen EU/EØS

Oppdatering på rettspraksis, strafferett og straffeprosess

Ny lov om arv og dødsboskifte – hva er de viktigste skifterettslige endringene?

Når morselskapet kan risikere medvirkeransvaret ved effektiv konsernstyring

Konkurranseklausuler i kommersielle avtaler

Tvisteløsningsklausuler i kommersielle kontrakter

Syv nøkler til forhandlinger

Når juss møter AI

14.30

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15.00

Parkering i utbyggingsprosjekter

Utsendte (seconderte) arbeidstakere i internasjonale konsern

Arbeidsrett - parallellsesjon

Oppdatering på rettspraksis fortsetter. Aktuelle forsvarer-etiske utfordringer

Bobehandling i internasjonale forhold – praktiske utfordringer

Ansvarsgjennombrudd i aksjeselskaper

Arbeidsgivers styringsrett og religionsfriheten

Arbeidsrett - parallellsesjon

Bruk av disposisjoner og hjelpedokumenter i retten – muligheter og fallgruver

ILOs kjernekonvensjoner

Arbeidsrett - parallellsesjon

Digitale testamenter - muligheter, men mange motforestillinger

16.45

After Work - uformell mingling og forfriskninger i foajeen

18.00

Advokatfesten

Fredag 29. mai

Del 4

09.00

Utviklingsprosjekter og infrastrukturbidrag - hvor langt kan kommunen strekke strikken?

Konkurranseklausuler. Prøvetid.

Uskyldspresumsjonens praktiske betydning i straffesaker

Skjevdeling – grunnlag og grenser i lys av empiri og ny rettspraksis

Hovedpunktene i en investeringsavtale

Foreldelse i langvarige prosjekter - er du på ballen?

Det offentliges erstatningsansvar

Tilbakehold og motregning av omstridte krav

Kunstig intelligens og immaterialrett - Big data og nettplattformer

10.45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11.30

Utleie av næringslokaler – forholdet mellom markedspraksis og bakgrunnsretten

Endring av lønn. Stillingsvern - arbeidstakers forhold.

Slutter kl. 13.45.

Foreleggelse for EFTA-domstolen i straffesaker – der EØS-rettslige spørsmål har betydning for straffbarheten av en handling.

Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Syden-pensjonister"

Når er en disposisjon på selskapets vegne i "selskapets interesse"?

Foretakets ansvar: Hvordan håndtere den økende risikoen for administrative sanksjoner og straffereaksjoner i næringslivet

Omgjøring av forvaltningsvedtak

Nytt om eierseksjonssameier - erfaringer med 2017-loven og nye lovendringer

Full forvirring om cookies

13.15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på