Kurs

Velg blant 45 tema fordelt på 9 spor – som hver består av 5 deler á 2 timer. Flere enn 75 foredragsholdere fra 36 firmaer og organisajsoner vil sørge for en bred faglig meny. 

Meld deg på enkelt-temaer eller følg ett av våre faste fagspor i sin helhet: Næringseiendom, Det årlige arbeidsrettskurset i Oslo, Det årlige forsvarerkurset, Familie, arv og skifte eller Selskapsrett.

Alle kursene holdes på Oslo Kongressenter Fokets Hus. Det blir gode muligheter for å mingle, spise og hygge seg i pausene. 

Alt om arrangementet tilpasset din påmelding vil være tilgjengelig via vår web-app. All kursdokumentasjon er elektronisk og som deltaker får du i en begrenset periode, tilgang til all kursdokumentasjon for alle 45 tema.

Her er hele programmatrisen

Kursavgift 2020
Kursavgiften er kr 5 990,- for medlemmer av Advokatforeningen og Juristforbundet og kr 7 490,- for andre.
Påmeldingsfristen er torsdag 30. april. 
Ved avmelding etter 1. mai, er gebyret 50 % av kursavgiften. Avmelding en uke før kursstart gir full kursavgift.

Bestill festbillett sammen med kurset! Begrenset antall billetter. 
Bestillinger av billetter til advokatfesten er bindende etter 1. mai og vil ikke bli refundert/kreditert ved evt. avmelding. 

 

Obligatoriske timer
Juridiske timer
Gjennomføring av Advokatenes fagdager over halvannen dag gir totalt 10 juridiske timer til Advokatforeningens obligatoriske etterutdanning. Det årlige arbeidsrettskurset varer lengre og gir totalt 12 timer.
Etikk-timer 
Forsvarerkurset del 3 gir 1 etikk-time.
Finanstilsynets krav til eiendomsmeglere
Alle temaene under "Næringseiendom" samt Aktuelle temaer 3, del 5 (Eierseksjonssameier) gir hver 2 eiendomstimer til Finanstilsynets etterutdanningskrav.