Mottakelse for nye advokater

Her får du mulighet til å møte sentrale aktører fra jussens verden, representanter fra Advokatforeningen, kolleger, tidligere studievenner og andre du vil ha glede av i årene som kommer.

Arrangementet er gratis for de inviterte og holdes på samme sted som Advokatfesten.

Etter mottakelsen inviteres du til å bli med på Advokatfesten samme sted, gratis.

Personlig invitasjon vil bli sendt ut til alle som mottar advokatbevilling i perioden mellom 1. mai 2019 og 1. april 2020.