Advokatenes fagdager 2020 er avlyst

Gjennom Advokatenes fagdager ønsker JUS og Advokatforeningen å bidra til sosialt og faglig fellesskap. Vårt mål har hele tiden vært læring og samvær – nå velger vi avstand.

JUS har nå besluttet at det ikke vil bli gjennomført fysiske kurs på denne side av sommeren. Det betyr at JUS og Advokatforeningen ikke vil gjennomføre Advokatenes fagdager som fysisk møteplass før 2021.

Alle hotellbestillinger gjort av oss i forbindelse med Advokatenes fagdager kanselleres også.

Det årlige arbeidsrettskurset (Oslo) som er en del av fagdagene vurderer vi å flytte, men jobber også med en digital løsning. De som har valgt arbeidsrettstemaer vil få informasjon om ny løsning så snart den er klar.

Vi ser på hvordan vi kan ta med andre temaer fra den faglige menyen inn i høstporteføljen som er under utvikling. Det være seg som del av de årlige kursene vi har på planen eller at de tilbys digitalt. 

Digital læring vil bli viktigere enn noen gang.

Heldigvis er JUS godt i gang med å tilby kurs digitalt, og har en stor portefølje av e-kurs med høy kvalitet. Fremover skal vi gjøre et større digitalt løft. Vårt oppdrag har ikke blitt mindre viktig, snarere tvert imot. I en tid hvor vi ikke kan treffes for å dele erfaringer og kunnskap på samme måte, skal vi fortsette med å lage gode kurs og legge til rette for kommunikasjon digitalt. Så følg med på hva som er og kommer i digitalt format.

Takk for at du velger JUS som kursleverandør. JUS er en ikke-kommersiell aktør som har som filosofi at alle midler som kommer inn, kommer kursdeltakerne til gode. Vi beklager at vi ikke ses i mai, men ser frem til å møte deg så snart som mulig ved en senere anledning.