Arbeidsrett

Kurset har til formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og ta opp til behandling aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger. I år legger vi opp til å åpne for fysisk deltakelse i begrenset omfang og innenfor de gjeldende smittevernreguleringer. Du kan også delta fra et sted som passer deg via livestream. 

Felles for alle fagstolpene på årets fagdag er foredraget med Robert Bordone.

Les mer om foredraget med Robert Bordone.

I år legger vi opp til at du kan velge om du vil delta på på kurset fysisk eller digitalt. Fysisk deltakelse vil skje i begrenset omfang og innenfor de gjeldende smittevern reguleringer. Du kan også delta fra et sted som passer deg via live-stream. 

Meld deg på fysisk kurs

Meld deg på live-stream