Familie- og arverett

I år ser vi nærmere på temaer som tvister under offentlig skifte, saksbehandlingen ved utstedelse av skifteattest og – hva skjer nå engang med bankforholdet ved dødsfall? Vi løfter også frem de litt bortgjemte bestemmelsene som kan være nyttige å vite om i praksis. Opprettelse av testament etter den nye arvelov står naturlig nok på dagsorden og det samme gjør nye regler om naturalutlegg innen familieretten. 

Felles for alle fagstolpene på årets fagdag er foredraget med Robert Bordone.

Les mer om foredraget med Robert Bordone.

I år gjennomfører vi Advokatenes fagdager – familie- og arverett på en dag, og legger opp til at du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt.

Fysisk deltakelse vil skje i begrenset omfang og innenfor de gjeldende smittevernreguleringer. Du kan også delta fra et sted som passer deg via livestream.

Meld deg på fysisk kurs

Meld deg på live-stream