Introduksjon til "Harvard-metoden" ved Robert Bordone

Som grunnlegger og tidligere "Director of the Harvard Negotiation & Mediation Clinical Program” i årtier, nå Senior Fellow, Harvard Law School, har han bred erfaring både fra forskning og det praktiske liv. Med klienter som Boston Symphony Orchestra, Utenriksdepartementet i Sveits, Justisdepartementet i USA, Delta Airlines, Gap Inc., Nestlé, Health Net, Edwards Lifescience og Coca-Cola, har han bred erfaring i praktisk, alternativ tvisteløsning. På fagdagen gir han oss en kort introduksjon til "Harvard-metoden" for å lykkes best mulig i forhandlinger generelt, samtidig som han fokuserer på hva som må til når forhandlingen skjer på digitale flater. Virtuel forhandling blir stadig mer aktuelt, og med en særlig interesse for helsesektoren, befinner Robert Bordone seg midt i orkanens øye. Vi har jo alle vært vitner til hvor viktig det er å håndtere og prioritere de mange interesser som gjør seg gjeldende i disse vanskelige tider, og hvor avgjørende det er for resultatet at prosessen har vært god og kommuniseres på en riktig måte.