Næringseiendom

I år dykker vi ned i tre hovedtemaer innenfor utleie, leiekontrakter og garantier i transaksjonssammenheng og forhold rundt offentlig versus privat investering. Dere møter foredragsholdere med lang erfaring i praktisk håndtering av disse problemstillingene, som belyser spørsmålene, gir noen svar, men også stiller spørsmål til hvordan problemstillingene best kan håndteres.

Felles for alle fagstolpene på årets fagdag er foredraget med Robert Bordone.

Les mer om foredraget med Robert Bordone.

I år gjennomfører vi Advokatenes fagdager - næringseiendom på en dag, og legger opp til at du kan velge om du vil delta på på kurset fysisk eller digitalt. Fysisk deltakelse vil skje i begrenset omfang og innenfor de gjeldende smittevern reguleringer. Du kan også delta fra et sted som passer deg via live-stream. 

Meld deg på fysisk kurs

Meld deg på live-stream