Behandling av personopplysninger

Advokatenes fagdager er et samarbeidsprosjekt mellom Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter.

Juristenes Utdanningssenter ble etablert i 1992, og er en selveiende ideell forening (not-for-profit), med Advokatforeningen og Juristforbundet som medlemmer.

Når du melder deg på Advokatenes fagdager så melder du deg på via Advokatenesfagdager.no som ligger på Advokatforeningens nettsider under domenet Advokatforeningen.no.

Informasjon om deg lagres i Juristenes Utdanningssenter sitt kurssystem.

Under Advokatenes fagdager vises informasjon om arrangementet i en web-app individuelt tilpasset din påmelding. I web-appen kan du se hvem som deltar, dele og laste ned kontaktopplysninger samt legge til profil på Twitter og LinkedIn.

Web-appen er utviklet i fellesskap av Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter.

Lenke til personvernerklæring for Juristenes Utdanningssenter.

Lenke til personvernerklæring for Advokatforeningen.