Program 2018

  Næringseiendom Arbeidsrett Forsvarerkurs Familie, arv og skifte Selskapsrett Compliance Aktuelle temaer 1 Aktuelle temaer 2 Aktuelle temaer 3
  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle
Torsdag 31. mai

Del 1

09:30

Byggehindrende servitutter

Få plasser igjen

Nyheter i rettsutviklingen – Norge

Start kl. 08.30.

Oppdatering på rettspraksis – strafferett og straffeprosess

Gjeldsfradrag (gjeldsavleggelse) – ekteskapsloven § 58

Skatt og aksjerett for oppstarts- og vekstselskaper

Styrets og ledelsens ansvar for compliance

Digitalisering av rettssaksarbeidet

Boligkjøpers direktekrav mot entreprenør

Pant i enkle pengekrav. Ny rettsutvikling, aktuelle problemstillinger og fallgruver

11:45

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

12:45

Salg av eiendom/selskap med tomt som skal utvikles av kjøper

Internasjonale konvensjoner

Forsvarerrollen og etikk

Ny rettspraksis om grensen livs-/dødsdisposisjoner

Finansiering av aksjeselskaper – fordeler og ulemper ved ulike finansieringsformer

Compliance-risiko i M&A, konsernforhold og joint-ventures

Hva må advokater vite om personvern?

Digitalisering – deling av data – roboter og automatiserte maskiner med kunstig intelligens

Er partene forpliktet til å følge kontrakten?

Fulltegnet

14:30

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15:00

Kontorleiekontrakt

Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Bevisvurdering og bevisbyrde i strafferetten

Skifte av uskiftet bo – illustrert med praktiske eksempler

Due Diligence og samspillet mellom juridisk og finansiell DD

Kontraktsregulering av compliance og sivilrettslig ansvar ved brudd

Ansvarsbegrensninger – hvor langt kan man egentlig gå?

Få plasser igjen

Cybersikkerhet i dag og i fremtiden

Statsansattes rettigheter

Parallelltema – arbeidsrett.

16:45

Advokatfesten. Fest på Taket Steen & Strøm, Oslo sentrum. Velges i påmeldingsskjemaet. Skal du bare melde deg på festen kan du klikke her

Fredag 1. juni

Del 4

09:00

Eiendom og MVA – nytt fra Høyesterett

To temaer: Personvern i arbeidslivet. De vanskelige sykefraværsakene.

Bevisavskjæring i straffesaker

Sjekkliste ved opprettelse av testamenter

Medsalgsplikt og "Drag along"-klausuler

Foretaksstraffbestemmelsene og grensen for medvirkningsansvar

Finnes det egentlig noen grenser for hva domstolene kan prøve av et forvaltningsvedtak?

Rådgivers erstatningsansvar – særlig om ansvar ved «for gode» råd

Anbuds- og prosjektsamarbeid – hvor går grensen?

10:45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11:30

Eiendomsskatt på næringseiendommer

To temaer: Nyheter EU/EØS. Virksomhetsoverdragelse.

Slutt kl. 13.30.

Barn under 18 år sin status som mistenkt/siktet og tiltalt i straffesaker

Hovedendringer i ny arvelov

Tvister mellom aksjonærer i små og mellomstore selskaper

Tverretatlig samarbeid, ulike tilsynsmyndigheter og nye sanksjonsregimer

Styrets ansvar for brudd på offentligrettslige plikter

Begrepet "samme krav" i sivilprosessen

Praktiske konsekvenser av ny eierseksjonslov

13:15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på