Kontakt oss

Kontaktpersoner for deltakere:

Prosjektkoordinator Torill Sveen Borgen, JUS
Prosjektkoordinator Beate Simonsen, JUS

Benytt e-post fagdager@jus.no ved spørsmål, eller ring JUS på tlf. 40 00 26 62.