Advokater som styremedlemmer

Professor Johan Giertsen har på oppdrag fra Advokatforeningen vurdert hvorvidt det er problematisk for advokater å være styremedlem i selskaper de utfører juridiske oppdrag for.

Rapport: Advokater som styremedlemmer (selskapsrettslige problemer)

Rapporten fra 2003 konkluderer med at det verken er juridisk problematisk eller fare for å komme i konflikt med norske eller internasjonale prinsipper for god eierstyring ved en slik kombinasjon. Giertsen oppfordrer likevel til åpenhet rundt slike styreverv.