Advokaters mediekontakt

Et medieutvalg nedsatt av Advokatforeningen og Riksadvokaten har i en rapport utarbeidet ti anbefalinger for politiets og advokatenes uttalelser til offentligheten.

Rapport: Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Rapporten, som ble fremlagt i 2001, behandler blant annet forhold vedrørende ytringsfrihet, informasjonsoppgaver og taushetsplikt, politi og forsvareres forhold til hverandre, allmennheten og mediene, samt konsekvenser av medieomtale.

Ti anbefalinger for politiets og advokatenes uttalelser til offentligheten:

 • Vis respekt for medienes sentrale rolle som informasjonsformidler.

 • Vær bevisst at enhver er å anse som uskyldig inntil endelig dom      foreligger.

 • Ta hensyn til at medieomtale kan være en betydelig tilleggsbelastning.

 • Gi ikke uttalelser eller opplysninger anonymt. Be om å bli oppgitt som kilde.
       
 • Gi saklig informasjon.

 • Vurder å gi informasjon til øvrige parter om hvilke opplysninger du gir til mediene.

 • Utlever ikke straffesaksdokumenter uten samtykke fra politiet.

 • Unngå forhåndsprosedyre.

 • Tenk på at dine uttalelser kan svekke troverdigheten til deg selv og din profesjon.

 • Vis respekt for andres profesjonelle oppgaver i saken.