Anbefaling for internadvokater

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt en anbefaling for internadvokater.

Anbefalingen er ment som et praktisk hjelpemiddel på overordnet nivå, og vil ikke være bindende for advokatene. Det vil fortsatt være Regler for god advokatskikk som angir det etiske rammeverket som internadvokater er underlagt. 

Her kan du laste ned anbefalingen.