1)

Bestemmelsen kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991. Tilsvarende regel finnes ikke i CCBE Code of Conduct.