2)

Regelen har en parallell i Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2 når det gjelder plikten til å ivareta klientens interesser raskt og samvittighetsfullt. pkt. 4.3 understreker advokatens plikt til aktiv innsats ved rettergang. Denne plikten gjelder ikke bare overfor klienten, men også overfor domstolen, kolleger og andre involverte i saken.