ADA-1998-23 (Aust-Agder krets mfl.)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 4.1.