ADA-2005-18 (Hordaland og Sogn- og Fjordane krets)

Advokaten hadde opptrådt sterkt klanderverdig ved ikke å ha kontakt med klienten på ni måneder og ved å ikke informere om, eller overføre klientmidler i strid med Regler for god advokatskikk pkt 1.2, 3.1.2 og 4.2. Brudd på opplysningsplikten overfor disiplinærutvalget etter behandlingsreglene § 7 medførte disiplinærbot og advarsel etter behandlingsreglenes § 9.