ADA-2006-75 (Oslo krets)

Advokaten mottok saken i 1998, men klienten opplevde ingen progresjon i saken. Advokatens passivitet og mangelfulle oppfølgning av saken innebar et klart brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 1.3, 3.1.2 og 4.3. Eventuelt innbetalt salær måtte tilbakebetales. Advokatens grove mislighold ovenfor en person i en sårbar situasjon medførte en advarsel og advokaten ble ilagt disiplinærbot pålydende kr 5.000,-.