ADA-2010-58 (Disiplinærutvalget for Oslo Krets)

Advokaten hadde ikke besvart skriftlig innkallelse til fylkesnemndsmøte. Han hadde videre  ikke fulgt opp klienten ordentlig og heller ikke drevet saken frem med slik omsorg og tempo som Reglene for god advokatskikk krever, jfr. punkt 1.2 og 4.3.  For disse og andre overtredelser ble han tildelt advarsel. (Referert også under pkt. 4.1)