ADA-2014-23 (Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretser)

En innklaget advokat hadde brukt over to måneder på å utrede et spørsmål om samvær mellom besteforeldre og barnebarn plassert i fosterhjem.  En så lang behandlingstid for et begrenset juridisk spørsmål stred mot Regler for god advokatskikk pkt. 4.3.