U bind VI (Østfold og Follo krets mfl. 1993) s. 530

Det ble ansett i strid med pkt. 4.3 at advokaten ikke hadde besvart henvendelser fra lagmannsretten innen de frister som retten hadde satt. Henvendelsene var dels ikke blitt besvart og dels hadde svarene kommet sent.