3)

I pkt. 4.6 første ledd annet punktum er det gitt en særskilt varslingsregel hvis vitnet har særlig tilknytning til motparten. Et slikt tilknytningsforhold kan for eksempel foreligge i forhold til egne ansatte og nære familiemedlemmer. Varslingsregelen er gitt både av hensyn til motparten selv og det vitnet som kontaktes.