5)

Bestemmelsen i annet ledd ble tatt inn i Regler for god advokatskikk i 1973. CCBE Code of Conduct har heller ikke her noen tilsvarende regler. Bestemmelsen har en parallell i Regler for god advokatskikk pkt. 4.2 første ledd, som gjelder underhåndskontakt med rettens medlemmer. Også når det gjelder bestemmelsen i pkt. 4.6 annet ledd, er formålet å forhindre at det skjer underhåndspåvirkning eller at det oppstår mistanke om dette.