ADA-1998-35 (Bergen krets mfl.)

I en sak om oppsigelse av en regnskapsfører hadde regnskapsførerens advokat tatt kontakt med motpartens tidligere revisor. Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk. Revisoren hadde også hatt en sterk tilknytning til den oppsagte regnskapsfører. Advokaten hadde dessuten varslet om at kontakt ville finne sted ved at han hadde fått motparten til å frita revisoren for taushetsplikten.