ADA-2000-15 (Oslo krets)

I strid med pkt. 4.6 at forsvareren hadde møte med fornærmede etter fornærmedes ønske uten å varsle bistandsadvokaten eller påtalemyndigheten. Uttalt at Retningslinjer for forsvarere er ment å utdype de etiske regler. Også vist til Regler for god advokatskikk pkt. 5.3 og pkt. 3.5 i Retningslinjer for forsvarere.