ADA-2001-114 (Oslo krets)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.3.