ADA-2006-7 (Oslo krets)

Advokaten hadde ikke brutt Regler for god advokatskikk pkt. 4.6 ved å kontakte en entreprenør som var engasjert av motparten. Den klare hovedregelen er at advokaten kan kontakte alle tredjemenn hvis de har opplysninger om saken, unntak gjelder for «vitner» som har «særlig tilknytning» til motparten. Dette var ikke tilfellet her. Utvalget fant ikke at advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 1.3 selv om han kontaktet selskapet kvelden før hovedforhandling.