ADA-2009-162 (Disiplinærutvalget Oslo Krets)

Advokaten bisto en byggherre i en tvist mot en hovedentreprenør som var bistått av klager. Klager hevdet for det første at advokaten hadde instruert et vitne om ikke å ha noen kontakt med klager eller klagers klient. For det andre hevdet klager at advokaten hadde tatt direkte kontakt med vitner som var ansatte hos klagers klients underentreprenør, uten å varsle eller spørre klager på forhånd. Disiplinærutvalget fant ikke klagers første anførsel sannsynliggjort. Når det gjaldt klagers andre anførsel mente utvalget at det ikke var funnet sted en henvendelse til vitner som var i strid med Regler for god advokatskikk punkt 4.6.