U bind III (Vest-Agder krets 1981) s. 236

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å henvende seg direkte til oppnevnt sakkyndig. Han hadde dessuten gitt henvendelsen et prosederende innhold og ikke vedlagt alle foreliggende erklæringer samt oversendt en erklæring som var nektet brukt som bevis i saken.