U bind V (Bergen krets mfl. 1988) s. 38

Det var i strid med god advokatskikk å sende lydbåndopptak av barn med utskrift i en samværssak direkte til de sakkyndige. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 4.2.)