1)

Første og annet ledd i § 17 i de tidligere etiske regler ble ved revisjonen i 1991 videreført i omtrent uendret form i nåværende pkt. 4.5. CCBE Code of Conduct har en tilsvarende bestemmelse i pkt. 4.2.