6)

Advokatens adgang til å påberope egne forlikstilbud er fastslått i annet ledd. Henvisning til egne forlikstilbud skjer ikke sjelden, særlig er dette aktuelt i forbindelse med spørsmålet om tilkjennelse av saksomkostninger, jfr. tvistelovens § 20-2(3) b).

Henvisning til egne forlikstilbud innebærer også at det blir gjort kjent at motparten har avslått tilbudet. Dette er intet problem i forhold til pkt. 4.5 første ledd så lenge det ikke samtidig kommer til uttrykk at motparten har vært villig til å forlike saken på andre vilkår. Advokaten kan således ikke dokumentere sitt forlikstilbud ved å fremlegge brev eller annet dokument hvis det av dette fremgår at motparten har vist vilje til å forlike saken.