U bind I (Oslo krets 1971) s. 114

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha nevnt motpartens tilbud i stevningen i en erstatningssak.