Forsvarlig oppdragsmengde

Forsvarlig oppdragsmengde1)
Advokaten bør påse at oppdragsmengden ikke utvikler seg slik at det hindrer ham i å oppfylle et rimelig2) krav til tempo under saksforberedelse, eller til å kunne ta berammelse av rettsmøter i løpende saker.