2)

Da advokater driver næringsvirksomhet, må enhver sørge for å ha tilstrekkelig med oppdrag til å fylle sitt eget behov for inntjening. Det er imidlertid et ikke ukjent fenomen at advokater i perioder kan påta seg så mange oppdrag at tiden det tar før hovedforhandling eller andre rettsmøter kan holdes, blir urimelig lang. Dette gjelder i alle type saker og er uakseptabelt ikke bare av hensyn til klienten, men også overfor motpart, domstolen og kolleger, jfr. U bind II (Oslo krets 1976) s. 115.