1)

Regelen kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991 og ble noe endret ved revisjonen i 2001. Endringen gikk i hovedsak ut på å presisere at det er klientens interesser advokaten ivaretar når han opptrer i retten og ikke sine egne. Bestemmelsen er nå i samsvar med pkt. 4 i CCBE Code of Conduct. En tilsvarende regel er inntatt i pkt. 7.2 i Retningslinjer for forsvarere.