ADA-1998-23 (Aust-Agder krets mfl.)

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å ha fulgt opp rettens pålegg om å etterkomme provokasjoner. Dette var også i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1.)