ADA-2000-D101 (Disiplinærnemnden)

Ca. 10 måneder etter hovedforhandling i en skjønnssak, som hadde endt med rettsforlik, fremkom advokaten med sterk kritikk av dommerens opptreden under hovedforhandlingen. Dommerens opptreden ble karakterisert som «ulovlig» eller «ulovmedholdig » og «særdeles uverdig». Advokatens uttrykksform ble ansett å være i strid med god advokatskikk. Det ble lagt avgjørende vekt på at det var brukt unødig sterke karakteristikker og at disse var fremsatt lang tid etter hovedforhandlingen og ikke på vegne av klienten som ledd i ivaretakelse av dennes interesser.