ADA-2002-D114 (Disiplinærnemnden)

Advokaten fikk ikke medhold i at saken som var anlagt mot hans klient, måtte avvises. Saken ble omtalt i lokalavisen med intervju av advokaten, som ifølge avisreferatet uttalte at han var skremt over at sorenskriveren ikke straks avviste søksmålet og at dette var et bevis på korrupsjon i norske rettssaler. Videre fremgikk det av avisen at advokaten mente at sorenskriveren hadde utvist grov uforstand i tjenesten og hadde hatt en forutinntatt holdning til søksmålet. Nemnden la til grunn at advokaten hadde uttrykt seg som gjengitt i avisen og uttalte at uttalelsene representerte helt ubegrunnede personlige anklager mot en sorenskriver og respektløs opptreden overfor domstolene. Advokaten ble meddelt advarsel for brudd på pkt. 1.3 og 4.1.