ADA-2003-D38 (Disiplinærnemnden)

Etter at fylkesnemnda for sosiale saker hadde avgjort spørsmål om bostedsforbehold, uttrykte advokaten i brev skepsis og mistillit til fylkesnemndas saksbehandling med betegnelser som «en overkjørsel uten sidestykke» samt at «alminnelige rettssikkerhetsprinsipper synes å ikke spille noen rolle for fylkesnemnda». Uttalelsene var klart i strid med pkt. 4.1, jfr. pkt. 4.8.