ADA-2005-103 (Oslo krets)

Opptreden overfor retten. Advokaten brøt Regler for god advokatskikk pkt. 4.1 og Retningslinjer for forsvarere pkt. 4.2 ved å omtale dommeren som «uærlig» og «uredelig». For dette ble advokaten ilagt en irettesettelse.