ADA-2005-17 (Oslo krets)

God advokatskikk. Uakseptabel atferd under forhandlingsmøte. Advokaten opptrådte under påvirkning av alkohol og medikamenter under forhandlingsmøte for fylkesnemnden. Dette var i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1 og pkt. 4.1. Reglene gjelder tilsvarende i saker for fylkesnemnden, jfr. pkt. 4.8. Overtredelsen var uakseptabel og såpass alvorlig at vedkommende ble ilagt advarsel etter behandlingsreglenes § 9, 2. ledd.