ADA-2005-201 (Oslo krets)

Advokaten unnlot ved flere tilfeller overfor samme klient og i samme sak å møte i fengslingsmøte. Dette utgjorde åpenbart et brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 4.1. Advokaten fikk en irettesettelse. Det ble gitt kritikk mot advokatens fremtreden i rettsmøtet, hvilket er sterkt uheldig.