ADA-2007-157 (Oslo krets)

Advokaten skal ha kommet med uttalelser overfor retten som i innhold og form ble funnet klart usømmelig, og følgelig i strid med Regler for god advokatskikk pkt 4.1. Utvalgets utgangspunkt var at en advokat har rett og plikt til i utøve kritikk av retten, dersom dette er i klientens interesse, og kritikken skjer i sømmelig form. Overtredelsen ble ansett å være svært alvorlig, og advokaten ble derfor ilagt en advarsel.