U bind VI (Bergen krets mfl. 1993) s. 634

Advokaten hadde i brev til motparten kritisert forliksrådet for ikke å ha henvist saken til retten, men i stedet innkalt til nytt møte. I den forbindelse uttalte advokaten under henvisning til tvistemålsloven at han var «forundret over at Y opptrådte som han gjorde». Y var formannen i forliksrådet. I brev til Advokatforeningen undertegnet av det samlede forliksråd ble det anført at kritikken mot forliksrådet måtte oppfattes som personlig sjikane av formannen i rådet, bl.a. var formannen blitt omtalt med personnavn og ikke som leder av forliksrådet. Utvalget fant det klart at advokaten ved sine formuleringer ikke hadde opptrådt i strid med pkt. 4.1.