1)

Bestemmelsen i første ledd ble videreført fra de tidligere etiske regler ved revisjonen i 1991. Bestemmelsen har sitt motstykke i pkt. 4.2 i CCBE-reglene.