ADA-2005-148 (Oslo krets)

Advokaten hadde ikke opplyst om alle forhold for retten som kunne påvirke beslutningen. Dette kunne medført at retten bedømte saken feil. Dette utgjorde brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 4.2 om rettferdig rettergang, jfr. pkt. 1.2 om saklig og korrekt opptreden og 1.3 om å fremme rett og hindre urett.