ADA-2006-105 (Oslo krets)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.2.